Субвенции за растително и сточарско производство

Sed nunc sapien, blandit non consequat a, sodales quis tortor. Duis eu nisi tincidunt justo finibus ultrices. Sed varius euismod dui et ultricies. Donec molestie est justo, pretium finibus mi fermentum id.

940.555 €

48 решенија

1,6 МИЛ. € / 96,7 МИЛ. ДЕН.

57 решенија

632.123 €

9 решенија

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по мерки.

Реден број Мерка Вредност
1. Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 589.089 €
2. Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за полјоделски култури 212.162 €
3. Финансиска поддршка по површина за оддржување на постоечки лозови насади 154.981 €
4. Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за градинраско производство 110.208 €
5. Финансиска поддршка за производство на домашен сертифициран семенски материјал за житни, индустриски и градинарски култури, освен тутун 106.967 €
6. Дополнителна финансиска поддршка за засеани површини со житни култури од потточка 1.1 со сертифициран семенски материјал 91.407 €
7. Финансиска поддршка по површина за оддржување на посточеки овошни насади 66.926 €
8. Дополнителна финансиска поддршка за производство под контролирани услови ( домати, пиперки, краставици и режано цвеќе) 62.439 €
9. Финансиска поддршка за подигање на нови овошни насади 47.154 €
10. Дополнителна финансиска поддршка за градинарски култури предадени на преработувачките капацитети 44.532 €
11. Директни плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко 43.035 €
12. Дополнителна финансиска поддршка од мерка 1.1 за обработлива земјоделска површина со добиточна храна 16.395 €
13. Финансиска поддршка за производство на на домашен лозов калем и овошоне саден материјал 12.002 €
14. Дополнителна финансиска поддршка за овошје предадено во преработувачките капацитети 11.879 €
15. Дополнителни плаќања од подмерка 1.1 за одлгедување ориз и сончоглед 3.503 €
Вкупно: 1,572,679

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по субјекти.

Реден број Субјект Вредност
1. АД Вардар 03 1.572.678 €
Вкупно: 1,572,678

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по години.

Реден број Година Вредност
1. 2010 380.542 €
2. 2011 360.350 €
3. 2012 278.412 €
4. 2013 298.909 €
5. 2014 254.465 €
Вкупно: 1,572,678