Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Физички лица

370,4 МИЛ. € / 22,8 МЛД. ДЕН.

808.171 решение

Растително производство

250.645.732 €

579.501 решение

Сточарско производство

119.789.238 €

228.670 решенија