Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Правно лицe

1,5 МИЛ. € / 91,3 МИЛ. ДЕН.

22 решенија

Сточарско производство

1.479.242 €

15 решенија