Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Правно лицe

132,7 ИЛЈ. € / 8,2 МИЛ. ДЕН.

20 решенија

Растително производство

132.728 €

20 решенија