Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Правно лицe

1,2 МИЛ. € / 72,4 МИЛ. ДЕН.

6 решенија

Растително производство

1.176.796 €

6 решенија