Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Правно лицe

1,5 МИЛ. € / 92,7 МИЛ. ДЕН.

52 решенија

Растително производство

1.326.892 €

33 решенија

Сточарско производство

181.122 €

19 решенија