Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Правно лицe

450 ИЛЈ. € / 27,7 МИЛ. ДЕН.

16 решенија

Растително производство

450.008 €

16 решенија