Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Правно лицe

132,4 ИЛЈ. € / 8,1 МИЛ. ДЕН.

22 решенија

Растително производство

132.418 €

22 решенија