Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Правно лицe

1,6 МИЛ. € / 96,7 МИЛ. ДЕН.

57 решенија

Растително производство

940.555 €

48 решенија

Сточарско производство

632.123 €

9 решенија