Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Правно лицe

1,3 МИЛ. € / 82,7 МИЛ. ДЕН.

42 решенија

Растително производство

229.969 €

13 решенија

Сточарско производство

1.114.886 €

29 решенија