Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Правно лицe

259,5 ИЛЈ. € / 16 МИЛ. ДЕН.

7 решенија

Сточарско производство

259.483 €

7 решенија