Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Правно лицe

273,2 ИЛЈ. € / 16,8 МИЛ. ДЕН.

24 решенија

Растително производство

273.241 €

24 решенија