Субвенции за растително и сточарско производство

База на податоци за државни субвенции за растително и сточарско производство

Правно лицe

136 ИЛЈ. € / 8,4 МИЛ. ДЕН.

10 решенија

Растително производство

135.961 €

10 решенија